NVIDIA implementerar 7nm EUV-nod för sina 2020-GPU: erNVIDIA will implement the 7 nanometer EUV (extreme ultraviolet) lithography to build its future generation of GPUs slated for 2020, according to Japanese publication MyNavi.jp. The GPU giant could be among the first customers besides IBM, to contract Samsung for 7 nm EUV mass-production of GPUs. IBM will use the Korean semiconductor giant for manufacturing Z-series processors and FPGAs. Samsung announced in October 2018 that it will begin risk-production on its 7 nm EUV node in early-2019.

En tidigare rapport från 2018 förutspådde också NVIDIA att implementera 7 nm DUV (djup ultraviolett) nod av TSMC för sin GPU-uppställning 2019. Med nyheter om företaget som nu arbetar med Samsung på 7 nm EUV för 2020 verkar detta mindre troligt. Det är möjligt att NVIDIA på något sätt skulle kunna dela upp sin nästa generations GPU-uppläggning mellan TSMC 7 nm DUV och Samsung 7 nm EUV, där den senare används för chips med högre transistorantal, och utnyttjar nodens högre levererbara transistortätheter.


Source: MyNavi.jp