Qualcomm utfärdar uttalande om Broadcom Director NomineesQualcomm Incorporated today confirmed receipt of Broadcom Limited's nomination of a slate of candidates to replace Qualcomm's existing Board of Directors at the Company's 2018 Annual Meeting of Stockholders. Qualcomm is exceptionally well positioned - with technology and leadership positions across mobile, IoT, Automotive, edge computing and networking - and leading the transition to 5G. Qualcomm stockholders are poised to participate in substantial growth and value creation as the Company continues to execute its strategy across its businesses.

Broadcom och Silver Lake ber faktiskt aktieägarna om att avskärma optioner och fatta ett beslut nu om en icke-bindande föreslagen transaktion som inte kunde genomföras på väl ett år, om någonsin, med tanke på omfattningen av regleringsfrågor, frånvaron av åtaganden från Broadcom för att lösa dessa frågor, Broadcoms brist på engagerad finansiering och osäkerheten kring övergången från Singapore till USA. Qualcomms styrelse består av 11 styrelseledamöter i världsklass, varav 9 är oberoende och fyra har lagts till under de senaste 3 åren, och som alla är fast beslutna att agera i bästa intresse för alla Qualcomm-aktieägare. Qualcomm anser att denna åtgärd är ett uppenbart försök att ta kontroll över Qualcomm-styrelsen för att främja Broadcoms förvärvsagenda. Dessa nominerade är i sig motstridiga med tanke på Broadcoms önskan att förvärva Qualcomm på ett sätt som dramatiskt undervärderar Qualcomm till Broadcoms fördel. 'Inget företag i branschen är bättre positionerat än Qualcomm inom mobil, IoT, fordon, edge computing och nätverk och för att leda övergången till 5G,' säger Tom Horton, Qualcomms ordförande chef. 'Qualcomm-aktieägare förväntar sig en styrelse som kommer att stödja denna innovation och samtidigt utvärdera hela utbudet av tillgängliga möjligheter för att maximera värdet för alla Qualcomm-aktieägare.'

On November 13, 2017, Qualcomm's Board of Directors unanimously rejected Broadcom's non-binding, unsolicited proposal to acquire Qualcomm for per share consideration of $60.00 in cash and $10.00 in Broadcom stock. After a comprehensive review, conducted in consultation with its financial and legal advisors, the Board concluded that Broadcom's proposal dramatically undervalues Qualcomm and comes with significant regulatory uncertainty, and therefore is not in the best interests of Qualcomm stockholders.